جەژنی ڕەمەزانتان پیرۆزبێت

جەژنی ڕەمەزانتان پیرۆزبێت

July 1, 2017

لەگەڵ هاتنی جەژنی ڕەمەزانی پئرۆزدا ستافی کام پرۆدەکشن پیرۆزبایی جەژنتان ءاڕاستە دەکات و هیوادارین هەمیشە بەختەوەر و ئاسودە بن .

 

Author: